Området Valparaiso i nord östra Stockholm ska bli en ny stadsdel i Norra Djurgårdsstaden med bostäder, kontor och handel. Land har tillsammans med 3xN utvecklat ett stadsbyggnadskoncept för stadsdelen. Mötet med Valparaiso är många besökares första möte med Sverige och Stockholm då färjan anländer här. Ambitionen har varit att fysiskt knyta ihop den komplexa stadsdelen med omgivningen med hjälp av tre stråk med olika karaktär samtidigt som stadsdelen får ett starkt eget uttryck. Bebyggelsen föreslås få en sammanhållen karaktär med inspiration från Valparaiso i Chile, modifierat i Stockholms färger och klassiska sadeltak. Fasadmaterialet varierar och taklandskapet vänder sig mot vattnet.

De tre stråken har skilda program och upplevelser men refererar alla till svensk uppskruvad natur.
Längs det URBANA stråket koncentreras handeln, här kan man shoppa under högresta tallar i ett nordiskt ljus. Det GRÖNA stråket kännetecknas av ett urbant eklandskap med referenser till den omgivande Nationalstadsparken. Här är aktiviteterna täta och byggnader med publika rekreativa funktioner vänder sig mot stråket. Ett tydligt ekologiskt fokus och lokalt omhändertagande av dagvatten genomsyrar planteringarna. Det BLÅ stråket har vattenkontakt och en stark hamnkänsla, här rör man sig på en påhängd ramp längs bassängrummet. Stråket avslutas i en utkiksplats med utsikt över energihamnen och vattenrummet. De tre stråken sammanflätas på områdets samlande torg, Vattentorget. Det är också här besökare anländer från färjan och möts av Sverige och Valparaiso.

Arkitekt: LAND Arkitektur genom Anders Kling, Lisa Hellberg och Rebecka Rosén i samarbete med 3XN Beställare: Stockholm stad. Uppdrag: Parallellt uppdrag, 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 info < >