2016.01.27 Södra Ladugårdsängen

Södra Ladugårdsängen är Örebros största utbyggnadsområde. I den första etappen planeras 1700-2000 bostäder varav 260 i Magnolia Bostads kvarter som LAND i samarbete med C.F. Møller gestaltar.

Parallellt tar LAND och URBIO fram koncept för utformning av gårdsstråk och kvartersgränder.

2016.01.11 Välkommen Clara!

Clara Eckersten är ny här hos oss på LAND, välkommen!

2016.01.11 Förskolan Forskaren

LAND har levererat FU för förskolan Forskaren i sundbyberg.

2015.12.01 Grågröna växtväggar

LAND träffar Sofia Eskilsdotter som berättar om växt- och insektsväggen vid Björns trädgård.

2015.11.30 Framtidens boende för äldre

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna var en av punkterna på konferensen Framtidens boende för äldre. Alf berättade om projektet tillsammans med Linda Björn från Marge arkitekter och Marie Villman från Örebro kommun.

2015.11.30 HEMLÖS

PARK+, LANDs bidrag i tävlingen HEMLÖS har fått hedersomnämnande och visas nu på utställningen Experiment Stockholm på Färgfabriken.

2015.11.23 Friluftsbad

I uppdrag med AIX Arkitekter ska LAND titta på nytt friluftsbad på Järvafältet.

2015.11.05 Flottiljen

Kv Flottiljen i Barkarbystaden har tilldelats Årets byggnadsmärke 2015 i Järfälla - för god och hållbar byggnadskultur vid nybyggnad.

Gården är på de gemensamma gräsytorna generöst möblerad och planterad med bl.a. sittgrupper för de boende och plats för lek för barn. Träd som björk och pil ger på sikt skugga och volym till gården.

Projektet är utfört i sammarbete med Joliark.

2015.10.28 Ung Svensk Arkitektur-priset

Tora Bärnarp har tillsammans med Johanna Dehlin blivit nominerad till Ung Svensk Arkitektur-priset för Husbyparken!

Nomineringen lyder: Lågmäld förädling av en förortspark, där man haft modet att göra lite.  En sliten park med fina grundkvaliteter i form av terrasserade ytor med granitmurar, trappor, fontäner och vattenbad har fått en upprustning som lyfter fram platsens ursprungliga potential.

Läs mer om nomineringen på Tidskriften Arkitekturs hemsida.

2015.10.28 OBSERVATORIELUNDEN

LAND har tagit fram program för förnyelsen av Observatorielundens övre del som nu är ute på samråd.

Läs mer om projektet på Stockholm stads hemsida.

2015.10.26 ARKITEKTURWORKSHOP

LAND besökte Norra Djurgårdstaden som månadens arkitekturworkshop. Idén med denna aw var att koppla besöket till det vi sett i Paris/Nantes och till den ekosystemtjänstutbildning som kontoret går på Stockholm Resilience Center.

2015.10.19 HEMLÖS

PARK+, LANDs bidrag till tävlingen HEMLÖS, en öppen idétävling om hemlöshet i Stockholm arrangerad av Arkitekter utan gränser, har fått hedersomnämnande och visas på utställningen Experiment Stockholm på Färgfabriken.

Se hela förslaget här: https://www.arkitekt.se/hedersomnamnanden-hemlos/

2015.10.19 Nya LANDare

Brage och Hannah är nya här hos oss på LAND, välkomna!2015.10.07 Paris och Nantes

LAND har varit på studieresa och besökt Paris och Nantes!2015.10.01 Västerholmsstråket

Västerholmsparken i Skärholmen är nu färdigställd.
LAND har gestaltat och projekterat på uppdrag av Trafikkontoret Stockholms stad2015.09.17 Munken i Sigtuna

LAND ska under hösten ta fram program och projektera entré och samlingsytor till församlingshemmet Munken som renoveras och byggs ut. Munken ligger i Sigtunas historiska kulturmiljöer precis intill Mariakyrkan. Beställare är Sigtuna Församling.2015.09.04 Wanås

LAND tar fram programskiss för gårdsmiljön vid Wanås hotell + Restaurang som planeras i de två befintliga stallbyggnaderna från 1700-talet. Arkitekt är Amundsen+Jansson.2015.09.04 Trädgårdarna

Vård och omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro som LAND ritat tillsammans med Marge arkitekter börjar ta form.


2015.08.31 Bromstensstaden

Tillsammans med Joliark ritar LAND på nya kvarter i Bromsstensstaden, Spånga. Projektet består av fyra bostadsgårdar, förskolegård samt gatumark. Beställare är Fastparner.

2015.08.13 Västerholmsparken

Västerholmsparken i Skärholmen som LAND har ritat slutbesiktigades idag. Arktivitetsparken kommer att öppnas i slutet av månaden. Trafikkontoret, Stockholms stad är beställare.

2015.06.08 Mälardalens Högskola

LAND har tillsammans med 3XN lämnat in systemhandling för Mälardalens nya högskolemiljö i Eskilstuna.

2015.06.08 Skapaskolan

Bild från platsen där LAND tillsammans med Marge ska rita en ny skola och idrottsbyggand åt Skapaskolan i Huddinge.

2015.06.08 Kvarterspark i Farsta

LAND är med och utvecklar en ny kvarterspark i Farsta åt Exploateringskontoret, Stockholms stad.

2015.05.19 Kistadal

Strategisk Arkitektur, Alessandro Ripellino Arkitekter och Land Arkitektur har gemensamt, som arkitektgruppen Kistadal, påbörjat arbetet med att utveckla en ny stadsdel i Kista, en kvartersstad med omkring 2 000 bostäder.

Uppdragsgivare är Skanska och Areim i samarbete med IBM, vars gamla kontorsanläggning byggs om till studentbostäder

Läs mer om projektet i Dagens Nyheter.

2015.05.19 Vi provgjuter!

Visättra entré i Flemingsberg ska få fin markbeläggning i den nya trappa som LAND ritar åt Huddinge kommun.

2015.05.19 Folkparksvägen

LAND och DinellJohansson har blivit utvalda att ta fram en strukturskiss för Folkparksvägen i Solberga åt Stockholms stad, Exploateringskontoret.

2015.05.19 Mälarpromenaden

Vi har promenerat längs Botkyrkas delsträcka av Mälarpromenaden. LAND har tagit fram ett skyltprogram åt Botkyrka kommun med motiv från omgivningarna och alla skyltar står nu på plats.

Mer information om Mälarpromenaden finns på Bokyrkas hemsida.

2015.05.19 Gångplan Stockholm

Tillsammans med Struktor arbetar LAND med Stockholms nya gångplan åt Trafikkontoret. Sträckan Medborgarplatsen till Norrtull inventeras för tillfället.

2015.05.19 Hallonporten

Hallonporten har varit ute på samråd. LAND har tagit fram en idé om hur Kraftledningsgatan kan utvecklas till ett nytt parkstråk. Förslaget binder samman nedre och övre delen av Hallonbergen och skapar en ny plats att vistas på.

2015.05.06 Trädgård vid DN-skrapan

Vid DN-skrapan i Marieberg finns en trädgård ritad av trädgårdsarkitekt Walter Bauer på 1960-talet. Nu ska trädgårdsrummet rustas upp och få en ny plantering.

Bild: Walter Bauer och Lisa Bauer, ur ArkDes samlingar. Fotograf: Therese Lemos

2015.05.05 Visättra entré - Föreviga dina Visättra minnen

Huddinge kommun ska rusta gångvägen mellan Visättra och Flemingsbergs pendeltågstation. En ny trappa ska byggas med planteringar och konstnärlig utsmyckning. Utsmyckningarna kommer att bestå av stora tavlor som gjuts ner i marken. De som bor i Visättra kommer få bestämma vad tavlorna ska föreställa.

Läs mer om projektet på Huddinge kommuns hemsida.

2015.05.05 Kv Basaren

LAND fortsätter utvecklingen av kvarter och platser längs Landsvägen i Sundbyberg. Denna gång jobbar vi med Kvarteret Basaren i samarbete med sandellsandberg. Fastighets AB Förvaltaren är beställare.

2015.04.27 Observatorielunden

Observatorielunden ska rustas. Som en sista rest av Brunkebergåsen ligger idag Observatorielunden och tronar som ett tydligt landmärke över Vasastan. Det är en fantastisk parkmiljö som kretsar runt det gamla observatoriet från 1700-talet. Under senare år har ett ökat slitage märks i parken. Land har fått i uppdrag av Stockholms stad att ta fram ett program över förnyelsen för den övre delen!

2015.04.17 Hallonporten

Samrådsmöte med boende i Hallonbergen i samband med utvecklingen av Kraftledningsgatans omgestaltning.

2015.04.17 Vik ett cykeltak

LAND viker cykeltak till kv Stenhöga.

2015.03.13 Västermalms Atrium snart färdigställt

Snart är den förskole- och bostadsgård på nordvästra Kungsholmen som LAND projekterat färdigställd. Joliark har ritat huset och Skanska är byggherre.

2015.03.11 Hedersomnämnande för Trädgårdarna i Örebro

Vård- och omsorgsboendet Trädgårdarna som vi har ritat tillsammans med Marge Arkitekter har blivit hedersomnämnt i Architectural Review Residential Award 2015.

2015.03.03 Förskolan Forskaren

LAND skissar på gård till ny förskola i Sundbyberg. Origo arkitekter ritar byggnaden och Sundbybergs stad är beställare.

2015.02.03 Läsning

Anders Kling skriver om Millennieskogen i senaste numret av tidskriften Arkitektur.

2015.02.03 Månadens arkitekturworkshop

Vi har varit hos Lundgrens smide i Sundbyberg för att lära oss allt om metaller. Lundgrens smide har bland annat gjort LANDs möbler i corten som står vid Sundbybergs torg.

2015.02.03 Nya bostadsprojekt i söderort

Land arbetar med tre nya projekt i Tyresö, Tallkrogen och Hökarängen.

2015.01.26 Trädgårdarna short listed I WAN Residential Award

Trädgårdarna i Örebro är ett av tolv nominerade till WAN Awards bostadspris 2014. Äldreboendet som vi ritat tillsammans med Marge arkitekter kom med på listan i kategorin Future Residential.

2015.01.12 Telefonplan

LAND skissar på två förskolegårdar samt fyra bostadsgårdar i Telefonplan. Varg Arkitekter ritar byggnaderna och Stena Fastigheter är beställare.

2014.12.08 Årstafältets entré

LAND är inbjudna av Stockholms stad i en parallellsiss för gestaltningen av entréplatsen för nya Årstafältet. Platsen är tvärbanestationen vid södra länkens västra tunnelmynning. Till vår hjälp har vi knutit till oss DinellJohansson arkitekter.

   

2014.11.21 Ängsnäs tilldelas skönhetspris!

Ängsnäs Glänta som Land har ritat tillsammans med Joliark Arkitekter har tilldelats Huddinge Kommuns Skönhetspris 2014. Byggherre är Åke Sundvall Byggnads AB.

2014.11.11 Solhagaparken öppnas

Nu är Solhagaparken i Masmo öppnad. Bygg- och projektledare Eva Åberg på Rockstore Engineering AB har tagit den fina bilden.

   

2014.11.11 Solhagaparkens belysning testas

Solhagaparken har fått fin belysning av Michael Hallbert Ljusdesign.

   

2014.10.01 Läsning

Anders Kling skriver om Rosengårdsstråket i senaste numret av tidskriften Arkitektur.

2014.09.30 Solhagaparken byggs

Solhagaparken som vi ritat och som ligger i anslutning till Masmo tunnelbanestation är snart färdig.

2014.09.30 Uppsala

LAND har fått ramavtal med Uppsala Kommun.

2014.09.29 Barcelona

Vi har varit i Barcelona på studieresa och besökt 8 Biennal Internacional de Paisatge.

2014.09.01 Hamnkanalen Göteborg

Marge Arkitekter är inbjudna till parallellt uppdrag för Stora Hamnkanalen i Göteborg. LAND tar fram växtkoncept.

2014.08.28 kv Bävern i Sundbyberg

Nu har vi påbörjat projektering av gårdsmiljö i Sundbyberg. Gården tillförs ett nytt äldreboende ritat av SandellSandberg. Beställare är Förvaltaren, Sundbyberg.

2014.08.28 Nytt projekt i Årstadal, kv. Marievik 15

I sammarbete med SeArch och Brunnberg & Forshed skissar LAND på en urban park för HSB bostäder.

2014.07.03 Glad sommar!

 

2014.06.26 1:a pris i arkitekttävling om Tekniska nämndhuset

Urban design, Selgas Cano, LAND och Sweco tagit hem första pris i arkitekttävlingen om nya tekniska nämndhuset. Byggnaden ska ligga i Söderstaden och rymma 1800 arbetsplatser.

2014.06.26 Solhagaparken tar form

I anslutning till Masmo tunnelbaneentré har LAND gestaltat och projekterat en ny park, Solhagaparken som byggs under sommaren.

2014.06.05 Trädgårdarna Örebro

LAND har tillsammans med Marge arkitekter lämnat in bygglov för Trädgårdarna vård- och omsorgsboende i Örebro.

2014.06.02 Inflyttningsfest för Swedbank

Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg invigs. 3XN är arkitekter och LAND har gestaltat och projekterat landskapet.

2014.05.20 Västerholmsstråket

I helgen var det samråd för den nya lek- och aktivitetsparken som LAND gestaltar i Skärholmen. Stockholms stad är beställare.

2014.05.01 Västerholmsstråket

Vi gestaltar en ny lek- och aktivitetspark i Skärholmen

2014.05.13 LANDdag på LANDsort

Årets utvecklingsdag tillbringade vi på Landsort.

2014.05.02 Bålsta

LAND har tillsammans med ettelva arkitekter tagit fram ett gestaltningsprogram för Bålsta centrum som nu är ute på granskning.

2014.04.28 Masmo tunnelbaneentré i Arkitektur

Masmo tunnelbaneentré är med i senaste numret av tidskriften Arkitektur.

2014.04.14 UPPSALA KRAFTVÄRMEVERK

LAND deltar i en inbjuden tävling om Uppsala nya kraftvärmeverk tillsammans med Urban design och Arkitektmagasinet.

2014.04.02 TEKNISKA NÄMNDEHUSET

LAND är tillsammans med Urban Design och Selgascano ett av fem utvalda team till fortsatt projekttävling om Tekniska nämndehuset.

2014.03.01 GÄVLE STRAND

LAND är med i en parallellskiss om Gävle strand tillsammans med Marge arkitekter.

2014.02.01 SLOTTSHOLMEN

LAND ritar hotell och bostäder på Slottsholmen i Västervik tillsammans med sandellsandberg. Björn Ulvaeus och ALM är beställare

2014.01.10 VARVSTADEN

LAND är med i en parallellskiss om en ny stadsdel, Varvstaden,
i västra hamnen i Malmö tillsammans med Marge arkitekter och Tyréns Malmö.

2013.12.20 GOD HELG

God Helg önskar LAND

2013.12.10 LAND 5 ÅR

LAND har fyllt 5 år!

2013.12.05 Handbok för tryggare stadsmiljöer

LAND har på uppdrag av Huddinge kommun tagit fram en handbok för tryggare stadsmiljöer. Boken beskriver metoder och verktyg för att arbeta med trygghet i gestaltning och projektering av stadsrum.

2013.11.30 Mälarpromenaden

LAND har tagit fram ett nytt skyltprogram och rustat upp rekreationsstigen Mälarpromenaden i Botkyrka. Skyltarna är i corten med utskuren text och motiv från området.

2013.11.15 Planuppdrag x 3

LAND är inbegripna i tre olika planuppdrag för tillfället. En parallellskiss i Gävle hamn med en utvecklingsplan för 500 bostäder. I Malmö tillsammans med MARGE arkitekter där vi tillsammans med kommunen bedömer en utvecklingsplan för Varvsstaden i Västra Hamnen. Tillsammans med 3XN har vi nyligen lämnat in tävlingsbidrag för Valparaiso i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.

.

2013.10.16 Vinst i Örebro

LAND har tillsammans med MARGE arkitekter vunnit första pris i Örebro kommuns arkitekttävling om vårdboende i Örebro. I förslaget "Trädgårdarna" har gårdar och uterum och deras positiva inverkan på välbefinnandet för de boende varit fokus.

2013.10.16 Invigning av Masmo torg

Torget vid Masmo tunnelbaneéntre är nu invigt.

2013.10.01 Sienapriset 2013

LANDs nya medarbetare Tora Bärnarp är nominerad till Sienapriset 2013 med Husbyparken i Stockholm. Projektet utfördes under anställning på Grontmij arkitektur.

2013.10.01 LAND har varit i Frankrike

Höstens studietur gick till Marseille och Bordeaux.

2013.09.25 Guide till svensk landskapsarkitektur

Nu är den här. Guide till svensk landskapsarkitektur. Den första i sitt slag. 200
projekt från medeltid till nutid presenteras med en kort text och nytagna
fotografier. Längst bak finns en fyllig historieskrivning. Anders Kling har
tillsammans med Dan Hallemar fungerat som redaktörer för boken. Beställ den
här via Arkitektur förlag.

2013.08.25 Sundbybergs stråk

Land har under två års tid arbetat med upprustningen av Landsvägen i Sundbyberg. Nu är bygget med Kv. Plåten igång och projekteringen av Kv. Banken startar i höst.

2013.06.25 Läsning X 2

Anders Kling har skrivit en artikel i senaste nummret av Topos samt
ett kapitel om landskapsarkitekturen i Västra Hamnen. Malmö stad är utgivare.
2013.06.02 Masmo

Har ni vägarna förbi Masmo i sommar kan ni se det nya entrétorget till tunnelbanan. LAND har ritat och Huddinge kommun har beställt.

2013.06.01 Två nya ramavtal

LAND har tecknat ramavtal med Trafikkontoret och Exploateringskontoret,
Stockholm stad

2013.05.14 Campus Solna

LANDs förslag på tre nya stråk vid Karolinska Iinstitutet har blivit utvalt för vidare bearbetning. Beställare är Akademiska hus. Arbetet kommer att påbörjas i höst.
Läs mer om projektet här.

2013.05.01 Enköping

LAND ritar stadsplan för nytt bostadsområde KFV i Enköping med 650 bostäder, förskola och äldreboende tillsammans med ETTELVA arkitekter.

2013.04.15 Campus Solna

LAND skissar på tre nya stråk vid Karolinska Iinstitutet, Campus Solna.

2013.04.09 Uppdrag i Enköping

På Kyrkoherdens fiskevatten i Enköping ska ett nytt bostadsområde utvecklas. LAND har tillsammans med ETTELVA fått i uppdrag att rita ny stadsplan.

2013.01.28 LAND i Spanien

Land har varit i Andalusien och tittat på gamla trädgårdar och nya landskap.

 

2013.01.21 Swedbank HK

Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg tar form. LAND projekterar entré- och torgytan kring byggnaden som ritas av 3XN.

 

2012.12.20 Två tävlingar

LAND startar det nya året med två tävlingar. Den första, en prekvalificering i samarbete med Marge rörande framtidens äldreboende i Norra Djurgården. Den andra ett parallellt uppdrag om tre parkstråk vid det nya campuset i Karolinska, Solna.  

 

2012.12.01 Uppdrag i Sumpan

I Sundbyberg genomför vi nu flera uppdrag. En skolgård i Duvbo, entréytorna framför Swedbanks nya huvudkontor intill stationen och nu ett nyligen uppstartat gestaltningsprogram för Sundbybergs stadskärna.

 

2012.11.08 Vinst i Alingsås för LAND och IPOS

Parallellskiss i Alingsås är avgjord och LAND tog hem vinsten för strandpromenaden och årummet. Norska A-lab kommer arbeta vidare med byggnaderna. Mötet mellan natur och stad är varit centralt i gestaltningens alla delar. Alingsås får en tydlig stadsfront mot sjön Gärdsken samtidigt som landskapsrummet återskapas för att bevara sjöns viktiga biotop. Tre offentliga platser kring promenaden med olika karaktär skapar nya kvalitativa platser i sjönära läge för Alingsåsborna. En spång skapar ett alternativt stråk längs strandpromenaden och ökar upplevelsen av vattenrummet. Nu väntar fortsatt arbete med detaljplan.

Läs förslaget i sin helhet

2012.10.04 Skeppsmyreparken invigd

Skeppsmyreparken i Stuvsta är färdigbyggd och invigd. Parken är upprustad med nya aktivitetsplatser för både barn, ungdomar och vuxna. Här finns något för alla: en böljande trasmatta i gummiasfalt, en stor lekställning i form av ett skeppsvrak, boulebanor, utegym och en central generös gräsyta för picknick och fotboll vilken ringas in av en ängsyta med körsbärsträd. Stuvsta saknade tidigare en tydlig stadsdelspark av den här digniteten och den nya Skeppsmyreparken har blivit en smärre succé med massor av besökare i olika åldrar. Från dagisgrupper till boulespelande pensionärer.

Hitta till Skeppsmyreparken

2012.08.27 LAND och IPOS parallellskissar i Alingsås

LAND har tillsammans med IPOS blivit inbjudna till en parallellskiss i Alingsås. Projektet "Vimpeln" ska skapa en ny boendemiljö vid sjön Gerdsken i samband med att befintlig industrimiljö omvandlas till handelsplats. Ett rekreativt stråk längs vattnet och sjön ska utvecklas för både boende och allmänhet.

2012.05.15 Anders Kling från LAND sitter i juryn för Sienapriset

Läs mer om Sienapriset på Sveriges Arkitekter.

2012.05.11 Vinnare av Framtidens vårdboende "Ett med naturen"

LAND och Marge Arkitekter tar emot 1a pris i tävlingen om Framtidens vårdboende i Linköping. Läs mer om tävlingen på Sveriges Arkitekter. Fortsatt uppdrag väntar.

2012.04.25 Provbelysning i Masmo

LAND och Michael Hallbert LjusDesign AB provbelyser förslaget för tunnelbanestationenen i Masmo.

2012.04.12 Utredning inför detaljplan, Årstaäng

LAND har gjort en utredning av landskap inför detaljplan Årstaäng. Utredningen gäller lokalgator, gård till bostadskvarter och skolgård samt hur planområdet möter befintlig topografi.

2012.03.14 Skeppsmyreparken tar form

Skeppsmyreparken i Stuvsta tar form och ska vara klart till sommaren. Just nu uppförs trämurarna/bänkarna som avgränsar olika funktioner i parken. Sammanlagt 160 löpmeter bänk av hårdaste kiraiträ.

2012.02.27 Föredrag

Den 7:e mars föreläser Anders Kling om förnyelse och tradition vid upprustningen av Vasaparken. Föreläsningen är i Samfundet S:t Eriks regi i samband med Parken i staden och staden i parken.

2012.02.17 LAND lämnar in utvecklingsplan för 500-800 bostäder

LAND tillsammans med Tovatt lämnar in förslag på utvecklingsplan för 500-800 bostäder i Kungsängen, Jönköping.

2012.01.25 Upprustning av Masmo T-banestation

LAND har fått i uppdrag att rita om entrén vid T-banestationen Masmo.

2011.12.16 Villa Solbrinken nominerad till träpriset 2012!

Villa Solbrinken ordinary house är en av tio nomineringar till träpriset 2012. Vinnaren tillkännages 15e mars av Svenskt trä. Ett samarbetsprojekt mellan In Praise of Shadows Arkitektur och LAND.

Om nomineringen på Svenskt trä

2011.12.13 Ängsnäs under byggnation

Första etappen av Ängsnäs, Huddinge är under byggnation. Ett samarbetsprojekt mellan LAND och Joliark.

2011.12.12 Stockholm open

Läs om Kristinebergs strandpark och debaclet med tennishallen i senaste numret av arkitektur 8-2011. Anders Kling har skrivit.

2011.12.08 Tävlingsdags

LAND i samarbete med Marge skissar på framtidens äldreboende i Linköping. Läs om tävlingen på Sveriges arkitekter. I Jönköping samarbetar LAND med Tovatt i en utvecklingsplan för 500-800 bostäder.

 

 

2011.12.01  Konceptskiss på Sundbybers torg - Landsvägen
LAND har i samarbete med Marge Arkitekter och Ljusarkitektur lämnat ett förslag på Sundbybergs torg och utvecklingen av offentlig mark i omkringliggande kvarter.

 

2011.10.26  LAND och Urban Design har plockat hem ett pris!
LAND har tillsammans med Urban Design plockat hem 2a pris i tävlingen om Kvillebäckens saluhall och torg.

Om förslaget på Sveriges Arkitekter

2011.09.29  LAND i Oslo!
Höstens studieresa gick till Oslo, som bjöd på fina projekt och en spännande arkitekturfestival.

2011.08.26  Bo01 återbesökt!
Anders Klings artikel "När aktivitetsplatserna kom till den stillsamma byn" om Bo01 i Västra hamnen är publicerad i senaste numret av Arkitektur nr 5/2011.

2011.08.19  Vinst för LAND och MARGE!
LAND har tillsammans med Marge Arkitekter tagit hem första pris i en parallelskiss för Runö gård i Åkersberga. Projektet som hanterar småhusbebyggelse kommer att bearbetas under hösten 2011. Beställare är Skanska Nya Hem.
2011.06.29  LAND samlar inspiration!
LAND åker på studietur till Uppsala med omnejd. I det strålande vädret besökte vi bl.a. Håbo-Tibble kyrkby, Berthåga begravningsplats och Sala backar.

2011.06.15  LAND på Arkitekturmuseet!
LAND har två projekt representerade på Arkitekturmuseets utställning Manmade environment – Nya nordiska landskap. Vasaparkens lekplats visas på utställningen och Lina Anderssons examensarbete ’Ahr – transformation av kulturlandskapet’ är ett av sex studentprojekt som presenteras. Utställningen pågår fram till 18 september.

2011.06.08  Skeppsmyreparkens byggstart närmar sig!
LAND är nu färdiga med projekteringen av Skeppsmyreparken i Huddinge. Byggstart är planerad till hösten 2011!

2011.05.26  LAND ritar bostadsgård i Barkarby
I Barkarbystadens Kv. 4  skapas en grön oas med en böljande fruktlund och kreativa lekmiljöer för kvarterets boende.  Uppdragsgivare är Thomas Eriksson Arkitekter.

2011.05.04  LAND inbjudna till parallellskiss i Ekerö!
LAND deltar tillsammans med Joliark Arkitekter i parallellskiss för nytt bostadsområde i anslutning till Ekerö centrum. Uppdragsgivare är Skanska Nya Hem och Cisterna AB.

2011.04.25  LAND skissar på Kv.Lustgården 14
LAND skapar en kreativ gårdsmiljö i många plan för boende och förskolebarn i kvarteret Lustgården 14 i Nordvästra Kungsholmen,Stockholm. Uppdragsgivare är Skanska Nya Hem.

2011.04.15  LAND skissar på Traneberg
LAND har tillsammans med Joliark Arkitekter fått i uppdrag att ta fram en programskiss för nybyggnation av bostäder och gårdsmark i Traneberg.

2011.03.28  LAND deltar i arbetet med Stockholms nya parkprogram!

LAND deltar i arbetet med en revidering och uppdatering av Stockholms parkprogram. Beställare är Stockholms stad.

2011.02.15 Guide till svensk landskapsarkitektur!

En guide över ny svensk landskapsarkitektur håller på att tas fram med ett urval av 200 projekt. Anders Kling på LAND är en av redakatörerna för boken som kommer ges ut av Arkitekturförlag.

2011.01.20 Aspern lakeside park

LAND is invited to the internationel competition "Aspern Lakeside Park" outside Vienna which is one of Europe´s biggest urban development project. A master plan for the area has been developed and in this stage a design proposal for the public park and spaces around the new lake is going to be presented. The area consists of an old airport which is situated between cultural landscapes, industry areas and small-scale neighborhoods.

2011.01.17 Finally a cloudy day!

LAND´s förslag till idétävlingen Griffintown interrupted ställs nu ut i Montreal på Fonderie Darling. Utställningen pågår fram till den 24:e januari.

2011.01.10 Stortorget, Malmö published on ArchDaliy.
2010.12.01 Our proposal “Finally a cloudy day” is shortlisted in the international competition “Griffintown Interrupted” in Montreal, Canada
2010.10.11 Skeppsmyreparken i Huddinge är ute på samrådsförfarande. Byggstart beräknas till hösten 2011.